William Butler Yeats, "He Wishes For The Cloths Of Heaven" ("Jakże by pragnął mieć sukna niebios")

Gdybym miał zdobne sukna niebios
Przetkane złotym i srebrnym światłem
Niebieskie, matowe i ciemne sukna
Nocy i światła, jak i pół-światła
Rozścieliłbym je u Twych stóp
Lecz ja, będąc ubogim, mam tylko me marzenia
Rozścieliłem je u Twych stóp
Stąpaj delikatnie - stąpasz bowiem po moich marzeniach

Brak komentarzy: